Dziś jest: Sobota, 25 styczeń 2020, imieniny obchodzą: Miłosza, Pawła, Tatiany

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Józefa w Różanymstoku


Z dniem 1 września 2012r. w Różanymstoku rozpoczęły działalność nowe placówki oświatowe przeznaczone dla chłopców tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Imienia Świętego Józefa oraz działająca w ramach ośrodka Szkoała Podstawowa Specjalna.

                Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przyjmuje od dnia 1 września 2012r. chłopców uczących się na poziomie gimnazjum. Podstawą przyjęcia jest wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w ramach mos.

                Placówka jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny, poza wyjątkiem opłaty za wyżywienie w wysokości 300 zł., z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia.

                Osoby zainetersowane prosimy o kontakt e-mail: mos@rozanystok-salezjanie.pl lub z sekretariatem ośrodka - pod nr telefonu 85 7128408 , gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz złożenia podania. Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona. Obecnie planowane jest utworzenie jednej grupy wychowawczej 23 osobowej.