Dziś jest: Poniedziałek, 19 sierpień 2019, imieniny obchodzą: Emilii, Julinana, Konstancji

Osoba wychowawcy


Ważnym elementem w naszym systemie stanowi obecność wychowawcy, który ma być animatorem życia w grupie, współtworzącym atmosferę rodzinną. Uczestniczy On w życiu wychowanków, interesując się ich problemami i stara się poznać ich zapatrywania; uczestniczy w ich życiu sportowym i kulturalnym. Jako wychowawca wskazuje kryteria, by wychowankowie z roztropnością i odpowiedzialnością decydowali o swoim postępowaniu. Pozytywna obecność wychowawcy nie pozostawia wychowanka samego z jego problemami. Koniecznym elementem wychowawczym są rozmowy indywidualne z wychowankami jak i spotkania w grupie. Również własne zainteresowania wychowawców (np. informatyka, sport) nie są bez znaczenia w naszym systemie wychowawczym, gdyż będą mogli dzielić się nimi z wychowankami. Ubogaceniem atmosfery wychowawczej Ośrodka powinien być fakt stałego zamieszkiwania w nim znacznej części wychowawców. Stworzy to duże możliwości dla pogłębienia relacji z wychowankami. Wychodząc z założenia, że dla wychowanka najważniejsze jest środowisko rodzinne, nasze działania będą ukierunkowane także na współpracę z rodziną, jeśli będzie to możliwe, lub na tworzenie środowiska wsparcia dla wychowanków np. rodzin zaprzyjaźnionych.