Dziś jest: Poniedziałek, 19 sierpień 2019, imieniny obchodzą: Emilii, Julinana, Konstancji

Podstawowe zasady Salezjańskiego Systemu Wychowawczego


Nasze działania wychowawcze, będą realizowane w oparciu o system wychowawczy ks. Bosko, który nie pomijając indywidualnych różnic, chciał pomóc młodzieży trudnej wychowawczo. Jest to system oparty na miłości, która ofiarowuje się bezinteresownie młodzieży, by towarzyszyć jej w rozwoju, odwołując się nie do przymusu, lecz do bogactwa inteligencji, serca i dobra tkwiącego w każdym człowieku. Receptą na sukces wychowawczy jest jego pedagogiczny optymizm, zmierzający do pomagania młodym ludziom oraz polepszania sposobu ich zachowania. Ks. Bosko próbował wyjść od sposobu bycia młodego człowieka poprzez przebywanie z nim. Doszedł do przekonania, że zapobiec można młodocianej przestępczości, usuwając przyczyny, które ją powodują. Podstawą salezjańskiego systemu wychowawczego jest przekonanie, że najważniejszym celem jest kształtowanie osobowości etyczno-religijnej w oparciu o wartości chrześcijańskie, co wyrażał powiedzeniem: "uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin". Ksiądz Bosko chciał uzdolnić młodych ludzi do odpowiedzialnego radzenia sobie z problemami życia.