Dziś jest: Środa, 19 czerwiec 2019, imieniny obchodzą: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Spotkanie grupowe


Kilkakrotnie w tygodniu zbierają się wszyscy wychowankowie. Na spotkaniach są dyskutowane bieżące sprawy SOW, plany oraz rozpatrywane sytuacje konfliktowe. Każdy z wychowanków ma prawo do wydania własnej opinii na dany temat. W szczególnie ważnych sprawach obowiązek wypowiedzenia własnego zdania ciąży na każdym wychowanku. To tych spraw zaliczają się: sytuacje dewastacji mienia, kradzieży lub inne, w których zostaje pokrzywdzony wychowanek lub inna osoba związana z SOW. Celem terapeutycznym tych spotkań jest przygotowanie wychowanków do umiejętnego ustosunkowania się wobec danych zjawisk i zachowań i odważnego prezentowania własnej opinii. Doświadczenie kilkunastu miesięcy ukazuje pozytywne przejawy prowadzenia tych spotkań. Wychowankowie w swoim gronie potrafili przyznawać się do zniszczenia wspólnego mienia, wyznaczania sobie lub innym konsekwencji za popełnione czyny. Osoby o niskiej odwadze psychicznej przełamywały się do oficjalnego i publicznego zajmowania stanowiska wobec konkretnych wydarzeń.