Dziś jest: Sobota, 25 styczeń 2020, imieniny obchodzą: Miłosza, Pawła, Tatiany

Wolontariat Europejski (EVS)


                                                                                

           Wolontariat Europejski to odpowiedź Unii Europejskiej na potrzeby młodych ludzi do niesienia pomocy innym. Powstał z myślą o tych, którzy chcą wspierać swoją pracą organizacje, instytucje lub działania odbywające się za granicą swojego kraju. Wolontariat jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji potrzebnych do podniesienia szans na dzisiejszym rynku pracy. Jednocześnie daje możliwość nauki nowego języka przez codzienne obcowanie z nim, poznanie kraju goszczącego oczami mieszkańca a nie turysty, a także umożliwia kontakt z wieloma wolontariuszami z całej Europy. Wolontariat europejski to również okazja dla organizacji  i instytucji na włączenie w swoje działania wielu ciekawych osób odmiennych kulturowo. Młodzież taka wnosi inne spojrzenie na wykonywaną pracę oraz dzieli się doświadczeniami ze swojego kraju. Istotny jest również fakt, iż wydatki związane z pobytem na Wolontariacie Europejskim pokrywa w całości Unia Europejska.

          Salezjański Dom Młodzieżowy powstał w 2003 roku i od początku rozpoczęcia działalności wychowawczej, realizuje swoje cele poprzez wielorakie formy pracy z młodymi ludźmi. Ważnym elementem, niezwykle cennym i istotnym w procesie  resocjalizacji przebywającej tu młodzieży jest wolontariat. Celem pobytu wolontariuszy jest praca z wychowankami placówki. Praca ta oprócz pomocy niesie ze sobą naukę wrażliwości i tolerancji wobec innych, uczy otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Wolontariusze ubogacają środowisko młodzieży co daje szersze spojrzenie na różnorodność kulturową i narodowościową Europy. Początkowo Obydwie placówki Dom Młodzieżowy – Salezjański Ośrodek Wychowawczy i Bursa Salezjańska gościły wolontariuszy z wielu krajów i promowały wolontariat na rzecz młodzieży potrzebującej pomocy. Kilka lat pracy  i zrealizowane projekty przyniosły ogromne doświadczenie. Dziś placówka działa w programie Wolontariatu Europejskiego jako Salezjański Ośrodek Wychowawczy i realizuje projekty jako organizacja goszcząca oraz wysyłająca wolontariuszy.

 

Projekty Wolontariatu Europejskiego realizowanego w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym

 

   Wolontariusze :

 

      PROJEKTY REALIZOWANE :

 1. Benjamin Poirier
 2. Karolina Łukaszewicz ( Albania)
 3. Alfred Tuci
 4. Tea Tsulaia
 5. Sara Gherri

      PROJEKTY ZREALIZOWANE : 

 1. Johannes Ludwig
 2. Veronika Kormendi
 3. Nicolas Doute
 4. Onur Turker
 5. Krisfor Djegesina
 6. Mhill Mosheqaj
 7. Arsid Vodo
 8. Lavdie Prendi
 9. Marjan Velkovski

 

 

 

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko  jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”