mgr Konrad Gasparewicz

Pełniona funkcja:
dyrektor pedagogiczny szkół: Szkoły Podstawowej Nr1 / Nr 2, Szkoły Branżowej I stopnia