mgr Jacek Marcinkowski

Pełniona funkcja:
nauczyciel plastyki, zajęcia artystyczne