Wyjazdy rowerowe

Spływy kajakowe
13 grudnia 2019
Zajęcia teatralne
13 grudnia 2019

Organizowane są od kilkugodzinnych wyjazdów rekreacyjnych do kilkudniowych rajdów turystyczno – krajoznawczych. Korzyści terapeutyczne przejawiają się w tym, że pozwalają poznawać wychowankom tereny Polski a przez co ubogacają ich wiedzę i doświadczenie. Kolejną korzyść widzi się w tym, że wychowanek musi zadbać o rower przed, w czasie i po wyjeździe. Dbałość o rzeczy materialne dla wielu wychowanków była czymś obcym. Wywodzą się w znacznej większości z domów, w których stan materialny był bardzo niski. Nie wykształcili więc w sobie nawyku szacunku i dbałości o powierzony im sprzęt, gdyż takowego najczęściej nie posiadali. Rowery i konieczność przygotowania go do drogi a następnie kontrolowanie jego stanu podczas wyjazdu wymusza bardzo konkretny obowiązek troski o powierzony sprzęt. Ewentualnie zaniedbania dają się często odczuć bardzo boleśnie, co także jest konkretną szkołą życia. Przejechana trasa, to także konkretna odległość a więc i wzmacnianie poczucia wartości w wychowanku, że potrafi wiele dokonać.