Zajęcia artystyczne

Zajęcia teatralne
13 grudnia 2019
Zajęcia sportowe
13 grudnia 2019

 

Jednym z zadań procesu resocjalizacyjnego jest odkrycie w wychowanku jego uzdolnień i talentów. Temu też służą zajęcia w SOW i podczas wyjazdów do Bazy Twórczej w Szczerzbowie. Poprowadzone zajęcia wykazały, że poszczególni wychowankowie przejawiają spore umiejętności muzyczne czy malarskie. Korzyścią terapeutyczną jest to, że wychowanek poprzez odkrycie uzdolnień zaczyna wolny czas przeżywać na urzeczywistnianiu tych zalet, co w konsekwencji eliminuje poczucie nudy i następnego, częstego wikłania się w sytuacje niezgodne z prawem. Ponadto, oprócz ujawniania wielkich talentów, każdy ma szansę „powrotu do korzeni” np. po przez pracę w glinie.