Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Imienia Świętego Józefa w Różanymstoku. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy V-VIII.

Z tytułu kształcenia szkoła nie pobiera opłat od uczniów.

Nasza szkoła organizując proces dydaktyczny poszukuje najlepszych warunków jakości kształcenia oraz skupia się na wychowaniu ucznia świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje oraz do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków życia codziennego w myśl systemu wychowawczego św. Jana Bosko, który opiera się na trzech zasadach:

  1. na zasadzie rozumu – przyjmuje się personalistyczną koncepcję człowieka – ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania
  2. na zasadzie religii – wartości chrześcijańskie, które są podstawą i celem procesu dydaktyczno – wychowawczego
  3. na zasadzie miłości – „sercem” szkoły jest relacja nauczyciel – uczeń, w której nauczyciel jest świadkiem i przewodnikiem, a jego obecność przy uczniu (asystencja) to przejaw troski o dobro ucznia

Oferujemy:

– nauczamy dwóch języków obcych – język angielski oraz od klasy VII język rosyjski

– oferujemy bogatą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

  • zajęcia wyrównawcze
  • zajęcia plastyczne
  • jazda konna
  • zajęcia cyrkowe
  • capoeira
  • zajęcia sportowe ( siatkówka, piłka nożna, siłownia )

– umożliwiamy prace w Samorządzie Uczniowskim i Wolontariacie Szkolnym dając możliwość kształtowania wizerunku szkoły oraz organizacji życia szkolnego wspólnoty uczniowskiej oraz rozwijania postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

– w każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

-organizujemy wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe ( spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, biwak, narty )

– dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, w gronie nauczycieli i wychowawców zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i pedagodzy, którzy wykorzystują w swojej pracy wykorzystują innowacyjne podejścia m.in. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Dialog Motywujący, Tutoring, Biofeedback )

– zapewniamy możliwość kontynuowania nauki absolwentom szkoły w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia o kierunku stolarz

Innowacja

Innowacyjnym projektem jest realizowany przez szkołę program pedagogiki cyrku, który jest połączeniem wykonywania cyrkowych aktywności ruchowych i artystycznych umiejętności z pedagogicznymi celami i treściami. Pedagogika cyrku należy do nurtu twórczej resocjalizacji i silnie wspierając proces edukacyjny.

Naszą bazę dydaktyczną stanowią klasy wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, pracownia cyrkowa, która jest zaopatrzona w sprzęt cyrkowy, a także biblioteka i sala gimnastyczna. Dodatkowo posiadamy boisko typu „Orlik”, salę teatralną stadninę koni.