Wolontariat grupy cyrkplozja
15 grudnia 2019
I miejsce w konkursie na najlepszy program Edukacyjno – Wychowawczy !!!
15 grudnia 2019

Czas około Bożego Narodzenia jest dla każdego chyba człowieka pod każdym względem wyjątkowym: sprzyja, a przynajmniej sprzyjać powinien refleksji, wzmacnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin, najrozmaitszych grup społecznych i zawodowych. 19 i 20 grudnia w murach naszego Ośrodka odbyły się dwie tradycyjne wigilie, Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz Ośrodka Socjoterapii.  Spotkania rozpoczęły inscenizacje Jasełek, które zostały przygotowane przez  naszych wychowanków.

 Po złożeniu życzeń przez Księdza Dyrektora przełamaliśmy się wspólnie opłatkiem, następnie odbyła się kolacja wigilijna.  Spotkaniu przy stole towarzyszył tradycyjny śpiew kolęd. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko , wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członkowie Zarządu: Pani Alicja Rysiejko. Pan dyrektor Jakub Fic.  Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Pan Romuald Gromadzki oraz Komendant Straży Granicznej w Nowym Dworze, Pan podpułkownik Krzysztof Pampuch. Pani dyrektor poradni Iwona Iwańczuk.  Obecne były również siostry salezjanki. Na zakończenie spotkania Pan Starosta Piotr Rećko oraz Pani Alicja Rysiejko wręczyli  wszystkim wychowankom świąteczne prezenty, które sprawiły naszym podopiecznym dużo radości.

Komentarze są wyłączone.