24 lutego 2020

Projekt „Oby młodzież- Sztuka zaangażowana”

W bieżącym roku szkolnym w placówce realizujemy projekt „Oby Młodzież. Sztuka Zaangażowania” program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem naszych działań było dokonanie twórczej diagnozy środowiska lokalnego...
13 stycznia 2020

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

W naszych placówkach pracujemy z młodymi ludźmi w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach