I miejsce w konkursie na najlepszy program Edukacyjno – Wychowawczy !!!
15 grudnia 2019
Projekt „Oby młodzież- Sztuka zaangażowana”
24 lutego 2020

W naszych placówkach pracujemy z młodymi ludźmi w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, które wydaję nam się najbardziej skuteczną metodą, możliwą do zastosowania w warunkach MOW-u i MOS-u.

Pierwsze szkolenie na poziomie podstawowym rozpoczęło się w roku 2014. Potem uzupełniliśmy je o poziom zaawansowany w 2016r. Systematycznie też doszkalamy nowych pracowników – ostatnie szkolenie odbyło się w styczniu 2020r.

Kluczowymi założenia TSR są następujące:

 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby.

 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.

 • Nigdy nie jest zawsze. Zawsze są momenty gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowane rozwiązania.

 • Małe zmiany wywołują duże zmiany.

 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.

 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasem potrzebuje jednak wsparcia.

 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.

 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy – współpraca jest nieuchronna.

 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

Najważniejsze założenia modelu TSR można sprowadzić do tzw. filozofii centralnej:

 • Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej.

 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO.

 • Jeśli cos się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ TEGO.

TSR- em buduje w naszych wychowankach poczucie mocy, sprawczości
i odpowiedzialności za swoje życie. w nasz. To oni stają się autorami zmiany jakiej chcą dokonać w swoimi życiu, wyznaczają jej cel i kierunek działań.

Komentarze są wyłączone.